Hoa lan mới về ngày 04/11/2012 (16 loại).

Hoa hoang cam

Hoa lan mới về ngày 04/11/2012 (16 loại).  Chú ý: giá theo ngày đăng chỉ giữ giá sau 2 tuần. Sau thời gian trên, giá có thể giảm (không hoa) hoặc tăng (cây lớn hơn). Có bán số lượng lớn giá sỉ. Thứ tự cây sắp xếp theo loại, giá từ thấp đến cao. PHẦN A: DÒNG DENDROBIUM 1- Ý thảo ĐL … [Read more...]